Satire

Tarf il-Bidu tal-Bondiloo

 


Picture: Those were the days - Bondiloo and Deffney too (c. 1594)  

ATT I: Decizjoni Ferm Emottiva

Il-futur kien fuq mohh il-Bondiloo lejl u nhar. Id-difna issa kienet waslet u s-sinjali kien qed jarahom kullimkien, anki fil-mera: miktubin fuq mohhu bil-maqlub - GonziRIPN.
 
"Daqshekk tkessaht!" qal bejnu u bejn ruhu, waqt li prova jimsah mohhu.
 
"Iz-zejza ma hlibthiex bizzejjed meta kelli c-cans!" kompla jhewden

Jew Nejja, Or Mahruqa

Parallel Universes: Two Timelines, One People, Same Islands, Same Date


  Click on map to enlarge

The following are two news reports accessed by the Maltafly Multi-Timeline Receptor (MMTR). The first, dated 21 September 2164, is a local TV news report giving insight into the intricate web of a small multi-sovereign archipelago on a parallel earth. This is followed by Celebrations and Challenges Ahead, a press article of the same date, from the same islands, but from yet another parrallel earth.

Oppa Gonzi Style! (Video)

 

Il-Maltafly Tqum mis-Siesta

Dawk minnkom li ghalqu t-80 sena zgur tiftakru fl-ewwel verzjoni tal-Maltafly li tfaccat fl-2002. Kien zmien meta l-Youtube ma kienx jezisti, l-internet kien slow mejjet u l-ispazju Malti kien qisu c-cimiterju tat-Torok.

Tant kien hawn ghatx li fi ftit xhur il-Maltafly spiccat qabzet lis-sit tat-Tajmz of Gahan fl-Alexa Rankings. Dak iz-zmien, l-Independerrr online kienet qisha fuljett ta' kazin tal-banda u l-Gahan Today kienet tigi updejtjata kull meta jqumlu Salvu Balzan...

Pages

Subscribe to RSS - Satire