Poetic Prose

It-Tieni Repubblika lejn l-Aqwa fl-Ewropa

Lil Alla dejjem tlabnieh jaghti d-dehen lil min jahkimna. U hekk iridna nkomplu naghmlu.

MILL-ARKIVJI TA' PIETRU KRAPATKUN 

• In-nazzjon kien issa lest. Kien se jwaqqaf it-Tieni Repubblika u l-Aqwa fl-Ewropa kien se jkun!

Din ma kienetx semplici rinaxxita. Kienet anzi naxxita sintetika fejn is-sugu Mintoffjan jiddewweb mal-vizjoni ta' Eddie biex jissawwar wild gdid fl-istorja tad-dinja - l'Ewropew Malti... ...

Eku ta' Zmien Iehor

Eku ta' Zmien Iehor (Malta 1933, 1959 to the sound of Brikkuni) from Maltafly on Vimeo.

 Teqred l-imghodditeqred kull raguni u tama li tiskopri x'minnek irid il-gejjieni. Bhal beccun misluf u minsi, serf ta' hsibijietu, spirtu bezghan bla ma jaf li ghandu jkun jaf min hu.

Fi spirtu ta' globu misruq mill-eqdem kuluri, fejn jahkem il-griz, bl-imghoddi minsi, mistmerr, mghawweg... mitluf qabel sar mgharuf u mifhum. ... ...

Subscribe to RSS - Poetic Prose