Muscatieri

Il-Muscatieri ta` Malta: Il-Bidu


MILL-ARKIVJI TAL-ISTORJA
- LOKALITA: CENTRU NAZZJONALI, MY LAND

Il-Ginger* kien jaf li l-honeymoon kien wasal fi tmiemu.

Issa beda l-ahhar festin ghalija, lissen bejnu w bejn ruhu. Kif tghaddi din il-kampanja elettorali jien se nilhaq Prim Ministru...

Harsitu waqghet fissa lejn il-hajt. Beda jhoss li kellu jishet is-siegha u l-mument. Ma kien mument tajjeb xejn li tilhaq prim ministru waqt l-ahhar jiem tal-bnazzi qabel il-burraxka l-kbira.

Subscribe to RSS - Muscatieri