Lil min se tivvota fid-9 ta' Marzu? [Il-Hadd, 17.02.2013]

Alternattiva Demokratika
12% (23 votes)
Partit Laburista
64% (120 votes)
Partit Nazzjonalista
18% (33 votes)
Other
6% (11 votes)
Total votes: 187