Lady Deafley, she escape to Mali


CLICK on image to enlarge


• MALTAFLY NEWS | Briju kbir mistenni fl-10 ta' Marzu mal-waqa' tal-oligarkija u l-bidu tal-istreet party fil-Bidnija.

Il-qofol tas-serata jasal mat-tokki ta' nofs il-lejl bil-ftuh tal-ewwel triq taht gvern LaburistaTriq is-Sahhara.

Isem it-triq jaghti gieh lill-kontribuzzjoni siewja li tat lil PL il-bloggista fenomenali, menopawzali, monotelletwali Lady Deafley Caravana Garlicia, editur ta' Runny Nosebook, fejn il-kwantità tgheleb il-kwalità.


Lady Deafley personalment se taqtalu z-zigarella biex wara jberikha Padre Monte Bellu, waqt li Patri Elia jidlikha dilka zejt imbierek u jkeccilha ftit mill-gzuz tax-xjaten li jgharrxu f'gisimha.

Wara li tinghata l-assoluzzjoni, Lady Deaf mistennija tparpar lejn pellegrinagg tal-indiema f'Timbuktu, l-Mali, fejn se taqdi lis-suldati Francizi fil-glieda taghhom kontra t-Tirruristizlamici tal-Arab Seasonsl-istess ribelli eroici li kienu ghelbu 'l-forzi qerrieda ta' Gaddafi, sieheb il-kbir nemesi ta' Lady Dea.

Huwa mitlub li flok fjuri jintbaghtu ghotjiet ta' sanità b'suffragju ghar-Runny Nosebook, fejn ir-raguni tiggerra hielsa bejn l'erba' hitan ta' kaxxa tas-sulfarini.