Il-Fatwa ta` Simon

"Min ghada, meta tmorru ghand tal-grocer u tisimghu lil min jghid kontra l gvern, qumu u tkellmu  u thallux aktar lil min jitkellem kontra l gvern," qal il-Vici Simon Busuttil f'laqgha mad-dixxipli.

 

Tags: