Dwarna

"Xi jzommna milli nghidu l-verita, bid-dahq?" — Horace, Satires, I.24


 Il-Maltafly kienet tfaccat l-ewwel darba f'Settembru tal-2002, u waqfet fl-2008 wara attakk ta' hacking Tork li ma kienetx irkuprat minnu.

Tistghu taraw il-fdalijiet tal-hargiet arkivjati fil-muzew cibernetiku tal-WayBack Machine.

Il-Maltafly regghet tfaccat online f'Dicembru tal-2012, operata bhal qabel minn Pietru Krapatkun (li kien jikteb ukoll taht l-isem taIl-Bidwi Malti), u l-Mug tal-Mug Design.

L-isem reali ta' Pietru huwa Kevin Ellul-Bonici (ritratt tal-ID card, hawn), li jahdem mal-kamp "ewroxettiku" fil-Parlament Ewropew, fi Brussell (minn April 2003), filwaqt li l-Mug jibqa' l-Mug ta' Malta.

Ghad li l-passat mhux mera tal-futur, nafu li l-futur jinsab mimli daqs bajdahekk kif ikollna ferm aktar hin x'niddedikaw lejn din l-imbierka Fly.

Tistghu tikkuntattjawna minn hawn... jekk tridu. Imma ahjar le.

.