webmaster's blog

Twelidt f'Familja Striklandjana...

Elezzjoni 2013: Rendikont awto-biografiku politiku

F'dawn il-jiem ta' riflessjoni, bl-arresti tal-bloggers stinati li ma jirriflettux, Pietru Krapatkun* jikteb dwar l-aspett Striklandjan tal-gheruq socio-politici li sawruh, bl-isperanza li ma jgix arrestat ukoll.

 Gejt imwelled f'familja StriklandjanaIzda missieri b'Mintoff spicca nfatwat... ghal xi snin.

Sir Gerald Strickland kien ilu mejjet minn zmien il-gwerra. Hadd ma riedha 'l bintu Mabel, li ma fhemet kwazi xejn bil-Malti u hadd ma ried jifhimha.

Kaduta kienet, qabel bdiet. U b'tifkira tal-familja Strickland, halliet warajha carruta mdensa tal-platti li, jinghad, fi zmienha kienet tapizzerija tal-bellus.

Mintoff u Eddie f'Joseph Wiehed

 Kif qed tarawqlibna ghal struttura ohra - wahda li iktar tixbah lill-Maltafly tal-2002... inqas moderna, veru, izda inqas soffokanti u aktar kreattiva.

Ghandna hafna x'nibnu u x'nesperimentaw - diversi tipi ta' satira, animazzjoni, intervisti, u anki rivista digitali...

Dan hu zmien tal-esperimentazzjoni. Zmien ta' bnazzi relattiv waqt krizi finanzjarja prolongata. U hekk kif toqrob lejna t-tempesta taz-zona ewro, din ahna ga ilna nhossuha minghajr ma l-hafna jobsru.

Qatt daqs waqt din il-hemda helwa ma kien daqshekk illupjat il-Malti, imbexxex issa bl-aktar kampanja elettorali falza li qat rat Malta.

Subscribe to RSS - webmaster's blog